Saint Jean Pie de Port


Sant Joan a peu de port és una bonica població del país basc francès, sector alta Navarra, al peu del port d’Ibañeta. Queda just a l’altra costat de la ratlla fronterera amb França des de Roncesvalles. És el punt d’unió dels diferents camins francesos del sudoest, abans d’enfilar cap a la península ibèrica. I aquesta estratègica situació li ha donat vida al llarg del temps. Ja era molt important a l’edat mitjana, i ho segueix essent ara, però menys. Perquè ara és una vila riallera que admira les seves flors damunt l’aigua de la Nive, una de les gaves que baixen del Pirineu. Podeu visitar el castell, la vila medieval, les esglèsies i els carrers, plens de botigues. També teniu nombrosos hotels i restaurants, tot i que nosaltres vàrem fer nit a Roncesvalles i vàrem dinar, molt bé per cert, en un restaurant al mateix pèu de la carretera, del primer poble navarrès: Valcarlos.

Sant Joan a pie de puerto es una bella población del país vasco francés, sector alta Navarra, al pie del puerto de Ibañeta. Queda justo al otro lado de la raya fronteriza con Francia desde Roncesvalles. Es el punto de unión de los diferentes caminos franceses del sudoeste, antes de entrar hacia la península ibérica. Y esta estratégica situación le ha dado vida a lo largo del tiempo. Ya era muy importante en la edad media, y lo sigue siendo ahora, pero menos. Porque ahora es una villa risueña que admira sus flores encima el agua de la Nive, una de las gaves que bajan del Pirineo. Podéis visitar el castillo, la villa medieval y las calles, llenas de tiendas. También tenéis numerosos hoteles y restaurantes, aun cuando nosotros hicimos noche en Roncesvalles y comimos, muy bien por cierto, en un restaurante al mismo pie de la carretera, del primer pueblo navarro: Valcarlos.

Roncesvalles


Roncesvalles és un nom que evoca gestes medievals. Roncesvalles és Rotllan, l’heroi francès mort pels navarresos en aquests paratges verds. És el camí de Sant Jaume de Galícia en estat pur. És Pirineu de Navarra. Roncesvalles és un petit poblet crescut al voltant d’una col·legiata gòtica molt bonica, on hi ha hospitals per pelegrins, hotels, hostals i bars. Roncesvalles és un pas natural perfecte entre Europa i la península, entre França i Espanya, entre el Bearn i Navarra. Plena de boscos, de prats, d’art. Podeu fer de Roncesvalles un bonic nucli d’excursions, a peu, en bici, en cotxe, per tota la zona. Pel sud de França i pels pirineus. Pels valls navarresos, per Irati, per Salazar. Podeu dormir a Roncesvalles mateix. Nosaltres ho vàrem fer a la “Posada de Roncesvalles” on menjareu molt bé, tot i que les habitacions, aptes per 4 persones, reclamen a crits un “aggiornamento”. Millor està l’hotel Loizu, a Auritz-Burguete, un poblet a tocar de Roncesvalles. És un establiment  familiar, de principis del siglo XVIII, amb molt d’encant.

Roncesvalles es un nombre que evoca gestas medievales. Roncesvalles es Rolando, el héroe francés muerto por los navarros en estos parajes verdes. Es el camino de Santiago de Galicia en estado puro. Es Pirineo de Navarra. Roncesvalles es un pequeño nucleo crecido alrededor de una colegiata gótica muy linda, dónde hay hospitales para los peregrinos, hoteles, hostales y bares. Roncesvalles es un paso natural perfecto entre Europa y la península, entre Francia y España, entre el Bearn y Navarra. Llena de bosques, de prados, de arte. Podéis hacer de Roncesvalles un vuestro núcleo de excursiones, a pie, en bici, en coche, por toda la zona. Por el sur de Francia y por los pirineos. Por los valles navarros, por Irati, por Salazar. Podéis dormir en Roncesvalles mismo. Nosotros lo hicimos en la “Posada de Roncesvalles” donde comeréis muy bien, aun cuando las habitaciones, aptas por 4 personas, reclaman a gritos un “aggiornamento”. Mejor está el hotel Loizu, a Auritz-Burguete, un pueblo a tocar de Roncesvalles. Es un establecimiento familiar, de principios del siglo XVIII, con mucho de encanto.