Universitat


L’edifici neorromànic de la Universitat de Barcelona, que s’alça al mig de la ciutat, amaga tresors que mereixen una detinguda visita. Els seus jardins, els seus dos claustres, l’escala d’honor, el paraninf… llocs tots ells monumentals, plens d’obres d’art. Entreu-hi un dia i ja em direu que us sembla.

El edificio neorrománico de la Universidad de Barcelona, que se levanta en medio de la ciudad, esconde tesoros que merecen una detenida visita. Sus jardines, sus dos claustros, la escalera de honor, el paraninfo… lugares todos ellos monumentales, llenos de obras de arte. Entrad un día y ya me diréis que os parece.

Jardins de la Universitat


Els Jardins de la Universitat de Barcelona, en ple centre de la ciutat, són un espai idílic, un lloc de pau i tranquilitat molt desconegut. Poquíssimes persones saben que al darrera de l’imponent edifici de plaça universitat hi ha un oasi espectacular, ple d’arbres monumentals, fonts i estanys. Perdeu uns minuts per visitar-los. De ben segur que hi tornareu més vegades.

Los Jardines de la Universidad de Barcelona, en pleno centro de la ciudad, son un espacio idílico, un lugar de paz y tranquilidad muy desconocido. Poquísimas personas saben que detras del imponente edificio de Plaza Universidad existe un oasis espectacular, lleno de árboles monumentales, fuentes y estanques. Perded unos minutos para visitarlos. De bien seguro que volveréis más veces.

Parc de la Ciutadella


El parc de la Ciutadella és un dels nombrosos parcs de la ciutat de Barcelona que sovint tenim ignorats com a lloc per a passar un matí, o una tarda, ben divertida amb els nostres infants. I fem malament. I no pel zoo, que també és una possibilitat, ni pels museus, com ara el de zoologia o el de geologia que el parc conté. Em refereixo al parc en si. Als bonics jardins, la font monumental, el llac on llogen barquetes, les zones d’esbarjo amb regaladors i, fins i tot, una ludoteca pública. Apa!, animeu-vos!.

El parque de la Ciutadella es uno de los numerosos parques de la ciudad de Barcelona que, a menudo tenemos ignorados como lugar para pasar una mañana, o una tarde, bien divertida con nuestros niños. Hacemos mal. Y no por el zoo, que también es una posibilidad, ni por los museos, como por ejemplo el de zoología o el de geología que el parque contiene. Me refiero al parque en sí. A los jardines, a la fuente monumental, al lago dónde alquilan  barquitas, o a las zonas de recreo con columpios y, incluso, una ludoteca pública. ¡Hala, animaros!.